Loading...Agata Grzych
Agata Grzych

Alternatywy i peryferie. Fotografia po fotografii,
Agata Grzych

Pierwsze zdjęcie w historii przedstawia widok z okna, a co będzie przedstawiać ostatnia fotografia? Czy będzie zrobiona aparatem, czy będzie ukazywać realny obraz, czy wykona ją człowiek? Gdzie była kiedyś, a gdzie jest teraz granica fotografii i co poza nią się znajduje?"

Agata Grzych, ur. 1985, absolwentka Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu i UAP (dawniej ASP) w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej oraz podyplomowych studiów „Wiedza o Sztuce” na UWr. Pracuje jako wykładowczyni w WSF AFA i Policealnym Studium Animatorów Kultury "Skiba" oraz na Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi warsztaty fotograficzne i graficzne m. in. we wrocławskich Konturach Kultury, a wcześniej w Centrum Kultury Agora i Ośrodku Postaw Twórczych (OPT) we Wrocławiu. Jest kuratorką ponad 70 wystaw, współpracowała przy organizacji wystaw i przedsięwzięć artystycznych z BWA Wrocław, Galeria Entropia, Tiff Festival, ASP we Wrocławiu, WBPiCAK w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu wystawach m.in. na Fotofestiwalu w Atenach, Miesiącu Fotografii w Bratysławie, Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Łodzi. Jest właścicielką 15 metrowej przestrzeni na sztukę „Galeria u Agatki” w Art Hubie Wyspa Tamka. Opiekuje się także najczęściej odwiedzaną galerią we Wrocławiu "Circle / triangle modern art gallery" w klubokawiarni Recepcja. Prowadzi audycję o sztuce współczesnej „Artefakty” w radiu Luz. W swojej twórczości podejmuje się tematów związanych przede wszystkim z religijnym kiczem, ale też pyta np. o miejsce pornografii w kulturze, czasem zajmuje się niezobowiązującą fotografią dokumentalną.